۱۳۹۲/۹/۱۵

نلسون ماندلا

پیام جاودانه آشتی و صلح


نلسون ماندلا، انسانی از جنس مقاومت بدون توسل به خشونت در مقابل آپارتاید، تبعیض نژادی و بی عدالتی که نسبت به هم میهنانش روا می رفت، می باشد. در طی سال های طولانی مبارزه در زندان جزیره روبن، همواره از طریق روش های صلح آمیز با پایبندی به اصل و اندیشه آشتی ملی در مقابل استیلای سفیدپوستان و استیلای سیاه پوستان مقابله کرد.او به دنبال آرمان جامعه ایی آزاد و دمکراتیک، آنجایی که توازن و فرصت های برابر برای همه میسر گردد، زندگی خود را وقف مردم آفریقا کرد.
«... اما اگر نیاز باشد آماده ام برای این آرمان بمیرم...»

سرانجام سال ها مبارزه برای برقراری صلح و کسب حق رای برای سیاه پوستان، در تاریخ بیست و هفتم آپریل ۱۹۹۴ در فرایند یک انتخابات آزاد و دمکراتیک، ماندلا رهبر کنگره ملی آفریقا، توسط مردم آفریقای جنوبی به عنوان نخستین رییس جمهور سیاه پوست کشور برگزیده شد. نلسون ماندالا پس از تصاحب قدرت، نهادها و بدنه دولت را حفظ کرد، رییس جمهوری پیشین را به سمت معاون خود برگزید و مدیران دولتی را برکنار ننمود. او همواره با دشمنان دیروز و مخالفان روز خود با تساهل رفتار کرد.
اینچنین، اندیشه نلسون ماندلا الهام بخش صلح و آشتی، جاودانه و فراگیر است و هرگز نمی‌‌میرد. چرا که پایبندی او به اصولی معنوی برای رسیدن به عدالت و آزادی در شیوه مقاومت از طریق صلح و آشتی، الگوی جاودانه آزادیخواهان جهان است.
در این سال های تبعید و دور از وطن که کینه و خشونت، فضای جامعه ایرانی را در درون و برون از مرزهای کشورمان پر کرده بود، نلسون ماندلا همواره سرمشق و الگوی من در بخشش، آشتی، عشق و صلح به جای کینه و دشمنی بوده است.
در طی سال های گذشته، پیدایش جنبش های سیاسی و مدنی در راه رسیدن به دمکراسی فصل جدیدی از اندیشه مبارزه به دور از خشونت برپایه آشتی و صلح را در تاریخ پرفراز و نشیب ایران باز کرده است. از نمونه های بارز این جنبش ها، حضور زنان در عرصه مبارزه با تبعیض ناروایی که نظام مستبد جمهوری اسلامی برآنها روا داشته است، می باشد. زنان ایرانی برای رسیدن به مطالبات خود همواره از خشونت پرهیز کرده و با برخوردی فراجناحی و فرامسلکی با همدلی و همفکری در کنار هم ایستادگی کرده اند.
در پاسخ به هم میهنانی که روزانه این پرسش را مطرح می نمایند: حاکمان جمهوری اسلامی عزیزترینم را از بین برده، من و خانواده ام را آواره کرده و من چگونه می توانم همه این جنایات را فراموش کنم؟ دعوت می کنم تا به اندیشه نلسون ماندلا بپیوندند. ببخشیم، اما فراموش نکنیم و تا دادگاه صالحه مستقل راه این استاد بزرگ را در پیش گیریم.

«...اگر قرار باشد خون را با خون شست دچار بدبختی می شویم، ببخشیم اما فراموش نکنیم...»
نلسون ماندلا

در شرایط کنونی، همه نهادها، ارگان ها و جنبش های سیاسی و مدنی ایرانی، با پیروی از فلسفه فکری رهبران کاریزماتیک دهکده جهانی مانند نلسون ماندلا، گاندی و مارتین لوترکینگ، در یک نهضت ملی به دور از انتقام جویی‌ها و ماورای هر انگیزه‌ای از خشونت که تمام اقشار جامعه را در بر می‌‌گیرد،‌ گذار بسوی عدالت و برابری برای هر ایرانی را میسر می کند.
به باور من، برای گذر از نظام آپارتاید دینی کنونی و دستیابی به حکومت مردم بر مردم از طریق آشتی ملی و بخشش عمومی، به عنوان روشی‌ کار ساز برای تغییرات بنیادین در ایران بر مبنای این حقیقت شکل گرفته است، که در نهایت می تواند نتیجه‌اش فراگیر و جاودانه‌ باشد.

یادش گرامی و جاودانه
رضا پهلوی