۱۳۹۰/۸/۸

سپاسگزاری از نظرات و کمک شما در ارتباط

با نامه
2011HR8712

هم میهنانم،

تنها پس از گذشت ساعاتیاز انتشارپیش نویس «شکایت نامه رسمی» در ارتباط با نقض حقوق بشر و درخواست برای آزادی زندانیانسیاسی-عقیدتی، به تمام مراجع ذیربط، با دریافت نظرات و پیشنهادات بسیار چشمگیر همه اقشار جامعه مواجه شدم.

در اینجا وظیفه خود میدانم که:

از همه مدافعین حقوقبشر، وکلا و متخصصین امور حقوقی داخل و خارج از کشور که از طرق مختلف همچونبالاترین و شبکه های اجتماعی، ایمیل، دورنگار، تلفن و اسکایپ، اطلاعات، پیشنهاداتو نظرات ارزنده ایی را تا به این لحظه به ما ارائه داده اند، صمیمانه سپاسگذارینمایم.

از تمام عزیزانی که با تلاشخود در انتشار گسترده و وسیع این نامه در فضای مجازی سهیم بودند و همچنین یکایک هممیهنانم که با نظرات و پیشنهادات خود از این اقدام حمایت نموده اند، صمیمانهسپاسگذار هستم.
اما،در این میان افرادی در فضای مجازی تلاش کرده اند که این اقدام را تنها به شخص من محدودنمایند. حمایت از حقوق شهروندان و تلاش برای آزادی زندانیانسیاسی-عقیدتی، امری است فراحزبی و فراجناحی که اتحاد همه مردم ایران را طلب می کند. از هرنوع قهرمان سازی و شخصیت سازی بپرهیزیم که ما را از هدف محوریمان یعنی آزادی زندانیاانسیاسی-عقیدتی و برقراری دموکراسی و حقوق بشردر ایران دور می کند.