۱۳۹۱/۶/۶

تلاش جهت اطلاع رسانی برای آیت الله کاظمینی بروجردی در مسابقه دو ماراتون المپیک لندن

از اقدام هم میهنانم برای اطلاع رسانی در مورد وضعیت وخیم آیت الله کاظمینی بروجردی در رقابت دو ماراتون المپیک لندن سپاسگزارم. این انسان بزرگوار به اتهام دفاع از جدایی دین از دولت و ترویج اسلام غیر سیاسی، هفت سال در زندان تحت شکنجه قرار داشته و از دارو، درمان، دسترسی به وکیل و حتی مرخصی محروم بوده است و بر طبق آخرین اطلاعات رسیده هم اکنون حکومت جمهوری اسلامی در صدد «مرگ نامحسوس» ایشان است. وظیفه همه کنشگران و فعالین سیاسی و یکایک شهروندان ایرانی است تا دست در دست یکدیگر گذاشته و با اطلاع رسانی و اقدامات عملی حکومت ایران را وادار به آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی-عقیدتی نمایند.  

رضا پهلوی