۱۳۹۱/۷/۲۱

لغو مجازات اعدام و پایان دادن به خشونت«هیچ انسانی نمی بایست مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی یا مغایر با کرامت انسان قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.» ماده پنج از اعلامیه جهانی حقوق بشر

در حالیکه کارزار لغو مجازات اعدام، جهانشمول شده و هر ساله بسیاری از کشورها به جنبش لغو اعدام می پیوندند، رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی، بر اساس آمارهای رسمی، به نسبت جمعیت، مقام اول را در اجرای مجازات قرون وسطایی اعدام داراست.

حاکمیت ولایت فقیه، به نام خدا و دین، از همان روزهای نخستین بدست آوردن قدرت، با اجرای مجازات اعدام بر بام مدرسه رفاه، ماشین آدم کشی را به راه انداخت و پس از سه دهه همچنان تعداد زیادی از هموطنانمان را به اتهامات مختلف مرتبط با فهرست مجازات های منجر به مرگ در قوانین ایران و شریعت[*]، از جمله مواد مخدر، ارتداد، محاربه، جاسوسی، مفسد فی الارض و غیره به صورت فله ایی اعدام می کند، به غم انگیزترین شکل ممکن کودکان معصوم زیر ۱۸ سال را اعدام می کند و با برپایی چوبه های دار در خیابان ها، صحنه شنیع توحش و سلب زندگی انسانی را در برابر چشم همگان به معرض نمایش می گذارد.


اعدام یعنی قتل و کشتن انسانی به دست انسان دیگر، یعنی سلب حق زندگی یک انسان. مجازاتی که بر خلاف موازین حقوق بشر، کرامت و مقام انسانی را خدشه دار می کند. اعمال و اجرای قوانین ضد بشری و کشتار انسان ها، قساوت قلب و خشونت را در لابلای باورهای جامعه گسترش می دهد.

اندیشه انتقام و نگرش انتقامجویانه و خون را با خون شستن، تنها مظهر انحطاط، توحش قرون وسطایی و پس رفت فرهنگ انسانی یک جامعه است. جمهوری اسلامی بعنوان پیشرو اجرای این عمل وحشیانه در سطح جهانی، نه تنها موفقیتی در کاهش میزان جرم و جنایات در کشورمان نداشته است بلکه به ناهنجاری های جامعه بیش از هر زمانی دامن زده و اخلاق و کرامت و منزلت انسانی در کشورمان را با بحران عمیقی روبرو کرده است. 
 
هیچ دولتی حق ندارد با مجازات اعدام، بعنوان ابزاری برای حفظ حیات خود، حق زیستن را از انسانی دیگر بگیرد، وظیفه دولت، تامین امنیت فرد فرد شهروندان جامعه است. کنترل جرم و جنایت در جامعه، بازپروری مجرمین، استقرار عدالت کیفری از مجرای قوانین مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و تامین حق آزادی و حق امنیت هر شهروند بر دوش همه نهادهای حکومتی است.

بهترین گواه بر تکامل سطح فکر بشر و کاهش میزان جرم و جنایات در جامعه، تجربه پرهیز از مجازات مرگ و ترویج فرهنگ عفو و گذشت در کشورهای دمکراتیک در دهه گذشته، بوده است.
در راستای ترویج احترام به منزلت و مقام انسان، ضمن همراهی با همه فعالان و مدافعان حقوق انسانی، اعتراض خود را علیه مجازات ضد انسانی اعدام و سنگسار توسط رژیم فقاهتی جمهوری اسلامی اعلام نموده و هر نوع خشونت پنهان و آشکار علیه هم میهنانم را شدیدا محکوم می نمایم.
مبارزه ما برای رسیدن به آزادی و امنیت فردی هرچند سخت و دشوار است، اما اطمینان دارم که در آینده ایی نزدیک پیروز خواهد شد.

رضا پهلوی [*] فهرست مجازات های منجر به مرگ در قوانین ایران و شریعت: وفق قانون(موادمخدر)، جاسوسی، خیانت به کشور، تکرار شرب خمر، تکرار مساحقه، تکرار تفخیذ، تکرار زنا، قذف، تکرار سرقت، زنا، لواط، ارتداد، محاربه، قتل عمد، (کتاب حق حیات: عمادالدین باقی)http://persian.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/baghi_book.pdf?df4870