۱۳۹۲/۳/۲۳

رای من برگزاری انتخابات آزاد در ایران است.

از آنجایی که جمعی از هم میهنان، از موضع من درباره انتخابات مجازی وب سایت «رای ما» پرسش نموده اند، لازم است که جهت روشن شدن افکار عمومی، به این مساله اشاره نمایم.
 
فعالیت تمامی آزادی خواهان و کنشگران سیاسی که درباره مقوله انتخابات آزاد تلاش می کنند، مایه قدردانی است. 

همواره در این سی و چهار سال، تلاش من برای اعتلای حقوق بشر و دستیابی هم میهنانم به آزادی و برقراری حکومت مردم بر مردم بوده است و تا زمان فراهم آمدن شرایط برگزاری انتخابات آزاد در ایران، خود را نامزد هیچ جایگاه سیاسی ندانسته و نمی دانم.

همچنین به عنوان سخنگوی شورای ملی ایران، که هدف محوری آن فراهم نمودن شرایط برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در ایران است، یادآور می شوم که شرکت سخنگوی این نهاد در هر انتخاباتی، حتی به شکل نمادین، مغایر با منشور شورای ملی ایران است. 

در مقطع کنونی، و در حالی که زندانیان سیاسی و فعالین پر افتخار حقوق بشر ایران در زندان به سر می برند، بر این باورم که بهتر است در چنین انتخابات نمادینی، به زندانیان سیاسی رای داده شود؛ لذا خواهشمند  است که اسم مرا از این لیست خارج نمایند.

پاینده ایران