۱۳۹۴/۱۰/۲۹

تا آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی


خبر آزادی شهروندان ایرانی ـ آمریکایی سعید عابدینی، امیرمیرزایی حکمتی، جسیون رضاییان و نصرت الله خسروی که به گروگان گرفته شده بودند، بسیار شادی بخش است.

هرچند که گروگان گیری عادت دیرینه این نظام توتالیتر است و با معامله های ناسالم انسانی و نظامی، « دیپلماسی » خود را تا به امروز پیش برده است. ولیکن هم میهنان گرامیم، فراموش نکنیم که عقب نشینی امروز این نظام به تلاش و پشتکار شما کنشگران مبارز سیاسی و مدنی همیشه درصحنه می باشد. برای عبدالفتاح سلطانی  که پس از چهار سال، برای نخستین بار به مرخصی آمده، امید تندرستی و لحظات شاد در کنار خانواده را دارم. 

تبرئه آتنا فرقدانی و محمد مقیمی وکیل مسئول و برنایش را از اتهام بی اساس که در شان ساختار قضایی جمهوری اسلامی است را شادباش می گویم و امید آزادی همه هم میهنان در بند را دارم.

بزرگ منشی همه این عزیزان که به جای کسب جاه و مقام برای ایران و ایرانی، روز و شب خود را در زندان های جمهوری اسلامی به سر می برند، می بایست روشنگر راه همه مبارزین ایرانی برای تلاش روزافزون تا آزادی و برابری باشد.
هم میهنانم، امروز بیش از هر زمانی دست در دست هم می توانیم برای بازگشت نام بزرگ و زیبای ایران در دهکده جهانی نقشی اساسی ایفا کنیم. ایرانی که شایسته هر ایرانی است:

   * آن روزی که به جای خواندن گزارش خودکشی کودکان زیر هیژده سال،موفقیت های چشمگیر نوجوانانمان را درعرصه جهانی ببینیم،
       
    * همه زندانیان سیاسی ـ عقیدتی آزاد شوند،

   * برقراری حکومتی پارلمانی و گیتی گرا که اعلامیه جهانی حقوق بشر اساس آن باشد،

   * رفاه و امکانات اقتصادی، آموزشی و بهداشتی برابر برای هر شهروند ایرانی فراهم شود،
   
  * برقراری عدالت اجتماعی، آنچنان که امکانات شایسته و درخور برای فرهنگیان، کارگران و زحمت کشان کشورمان ایجاد شود،

   * زرتشتی و دراویش، شیعه و سنی، یهودی، عیسوی، بهایی و یارسانی، زن و مرد، دگرباش و دگراندیش همه با هم در برابر قانون اساسی انسان محور، شهروند ایرانی باشیم، 

  * فرهنگ و هنر ایران در قلب جهان افتخارآفرینی کند،
   
   * زیست بوم ایران زنده شود و معضل بزرگ کم آبی مدیریت شود.


پاینده ایران
رضا پهلوی