۱۳۹۴/۲/۳

آینده دست ساز بشر است

جاندارآزاری، از سنت های تولید خشونت در جامعه است. کودکان را از جانداران می ترسانند. بزرگسالان به حیوانات و جانداران آزار و اذیت می رسانند و گویی حق زیستن را فقط برای بشر، اشرف مخلوقات دانسته اند. پیامد چنین رفتارهای جاندار ستیزانه، سخت دل و خودخواهانه، سبب نابودی بسیاری از گونه ها و آسیب جبران ناپذیر به زیست بوم در روند ویرانگری کره زمین شده است.
امروزه، در جوامع پیشرفته که اخلاق بر ارزش های جهانی حقوق بشر بنا شده است، به کودکان می آموزند تا با دیگر جانداران همزیستی کنند. به بچه ها از سنین بسیار پایین آموزش داده می شود که زیستن حق هر جانداری است و هر جانداری در چرخه زندگی برای همگان موثر است. چراکه گستره حقوق بشر می بایست بر احترام به حقوق همه جانداران سایه افکند. همگی ما امروز می دانیم که چرخه زندگی انسان ها بدون توسعه زندگی جانداران غیرممکن خواهد بود.
پس از انتشار فیلم کوتاهی که درباره کشتار بی رحمانه سگ ها در اطراف شیراز، مهد شعر، هنر و تمدن ایرانزمین، شاهد واکنش شگفت انگیز هم میهنانمان در ایران بودیم. چنین اراده همگانی در اعتراض به سگ کشی و حیوان آزاری، نشان دهنده خواست ژرف جامعه ایران برای بازگشت به تمدن ایرانی است. تصاویر منتشر شده از مراسم ازدواج عروس و داماد،  به جای قربانی کردن یک گوسفند، نهال سبز عشق می کارند، حاکی از رشد فکری جامعه ایران دارد. 

همگی در دوران کودکی در کتاب های دبستان آموختیم که سگ اولین جانداری است که یار وفادار انسان بوده است. همراه چوپان از دام و زندگی انسان پاسداری کرده است و آموختیم که همزیستی با دیگر جانداران چرخه زندگی را در حرکت نگه می دارد. با افتخار از دیدن تصاویر گردهمایی هم میهنانم و تلاش آنها برای توسعه خشونت زدایی از جامعه خشونت زده، یقین دارم که احترام به حقوق انسان و همه جانداران و منابع طبیعی این مرزوبوم به زودی ممکن خواهد شد.

پاینده ایران
رضا پهلوی

منبع تصویر: فرارو