۱۳۹۳/۹/۲۴

مادر اولین واژه هستیبیست و پنجم آذر ماه هزار و سیصد و نوزده، بنگاه حمایت از مادران و نوزادان، برای ارائه خدمات رایگان در شهرها و روستاهای دور و نزدیک به خانواده های بی بضاعت راه اندازی شد. این بنیاد پس از جمعیت شیر و خورشید بزرگترین بنگاه خیریه ایران بود.
 
از سال هزار و سیصد و سی و هشت، رسیدگی و مدیریت این بنگاه برعهده مادرم، شهبانو، گذاشته شد. از همان زمان، گام های بزرگی در پشتیبانی از مادران و نوزادان، از جمله ایجاد زایشگاه های مدرن و رایگان، آموزشگاه های بهیاری، آموزش بهداشت، تنظیم خانواده، روش های جلوگیری از بارداری جهت کنترل جمعیت، آموزش نگاهداری و پرورش نوزادان، لزوم واکسیناسیون و دیگر موارد، برداشته شد.  
امروز فرصت مناسبی است تا این روز را به مادرم برای همه فداکاری و دلسوزی هایش برای فرزندان ایران و به همه مادران دلسوز ایرانزمین، که دامان پرمهرشان نخستین مکتب پرورش و تربیت کودکان و جوانان میهن دوست فردای ایران است، شادباش گویم.
پایداری زنان سرزمینمان، در برابر قوانین مردسالارانه و متحجر حکومت استبدادی، در مسیر برابری و آزادی، مایه افتخار و غرور ملی ما ایرانیان است. 
این روز را به همه مادران داغدیده، زنان آزادیخواه دربند، همسران زندانیان سیاسی ـ عقیدتی، فعالان و مدافعان حقوق زنان، هنرمندان، کارگران، معلمان، دانشجویان و همه شیرزنان آزاده سرزمینمان، تبریک می گویم.

پاینده ایران
رضا پهلوی