۱۳۹۰/۶/۲۳

در کنار شما ایستاده ام


هم میهنان عزیزم،

فریادهای سرشار از صمیمیت و رنج شما را از حجم پیام ها، پست ها، لینک ها، مقالات و ایمیل هایتان، با تمام وجودم دریافت کردم

به ایرانمان قسم، بدانید که با شما و در کنار شما برای رسیدن به آزادی و حاکمیت مردم از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد
امروز فقط اتحاد


صدا کن مرا
صدای تو خوب است
صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید
سهراب سپهری